arrow_drop_up arrow_drop_down

Service Voorwaarden AutomateX (NL)

AutomateX maakt gebruik van de NLdigital voorwaarden.  Deze zijn opgesteld vanuit een collectieve gedacht en vertegenwoordigen bedrijven die gezamenlijk de basis vormen van digitaal Nederland.

Deze algemene voorwaarden bevatten de spelregels voor het contact tussen leveranciers en opdrachtgevers bij het leveren van producten, diensten, en services.  Wilt u meer informatie over onze voorwaarden? Neem dan gerust contact op.

Deze voorwaarden zijn door NLdigital gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en zijn voor al onze diensten. 

Service Agreement AutomateX (EN)

AutomateX makes use of the NLdigital Service Agreement.  These have been drawn up from a collective thought and represent companies which together form the basis of the Dutch digital community.

These general terms and conditions contain the rules  for the contact between suppliers and customers when delivering products, services and products.  Would you like more information about our terms and conditions? Then please feel free to contact us.

These conditions are deposited by NLdigital at the Court Midden-Nederland, location Utrecht and concern all our services. 

Koekjes van AutomateX