C.A.R.E.

Commitment:
Zonder betrokkenheid slaagt geen enkel project.  AutomateX zorgt dus altijd voor aanvang voor een betrokkenheid (op schrift) van alle partijen.

Acceptance:
Alle betrokken partijen moeten het eens zijn over de kaders en het speelveld van het project.

Readiness:
Alle betrokken partijen moeten zich voorbereiden en zorgen dat aan alle eisen is voldaan.

Execute:
Wanneer alle voorgaande stappen zijn gezet, is het mogelijk een kader te stellen voor het project.

C.A.R.E.