IT Lifecycle Management

AutomateX helpt u uw licenties en softwareversies gestandaardiseerd en up-to-date te houden.

ITMS

Managed Services voor de regio

AutomateX en de Computer Architect in Zeewolde hebben de krachten gebundeld en verlenen volledige ICT ontzorging voor het MKB vanaf één werkplek.

MSP (vanaf één werkplek!!)

Het kan allemaal zoveel efficienter en sneller.

Als uw IT-processen teveel tijd in beslag nemen, teveel menselijke interactie vereisen of als uw bedrijf behoefte heeft aan een check op uw IT Beheer, dan kan AutomateX u helpen.

Diensten

Voor wie

AutomateX levert diensten aan zowel eindgebruikers als resellers. Eindgebruikers kunnen voor het gehele traject leunen op de kennis en ervaring van AutomateX. Wanneer het een project betreft met Symantec Altiris zal AutomateX alleen geen licenties leveren maar op dat deel een ondersteunende factor kunnen zijn voor de bestaande licentie leverancier. Voor alle andere trajecten binnen bv ITPA zal ook AutomateX u een aanbieding kunnen doen op licenties van betreffende producten.

Een reseller kan ook gedurende het gehele traject gebruik maken van AutomateX. Vanaf het eerste contact aangaande het project tot en met de nazorg zal Automatex transparant met de reseller en de eindgebruiker samenwerken om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Daarnaast ondersteunen wij IT-afdelingen in upgrades, updates en de dagelijkse operatie bij bijvoorbeeld vakantie of andere (langdurige) afwezigheid van uw beheerder.

AutomateX wordt ook door de fabrikanten ingezet in bepaalde trajecten.

Training

AutomateX kan niet genoeg benadrukken dat training een must is. Iedere fabrikant heeft een overzicht van aanwezige opleidingen klassikaal en soms ook (met mindere kwaliteit) via internet. AutomateX kan u ondersteunen in het kiezen van de juiste opleidingen. Voor kleinere trajecten kan AutomateX vanuit opgedane kennis en ervaring workshops opzetten voor een gericht probleemgebied.

Update & upgrade

Elk softwaresysteem krijgt met regelmaat een update. Hierin zitten met regelmaat nieuwe functionaliteiten of (kleine) reparaties. Deze updates en hot fixes zijn van belang voor de continuïteit van de omgeving en vaak ook voor het behoud van ondersteuning van de fabrikant. Deze dienen ook in uw IT-omgeving geïnstalleerd te worden. Het verzekert u dat het systeem zo efficiënt mogelijk blijft, u krijgt nieuwe functionaliteiten om uw business te ondersteunen en het corrigeert bugs en andere problemen. AutomateX geeft u controle over en inzicht in uw updates en upgrades, wat weer leidt tot minder down-time van uw IT-systemen. Met regelmaat voeren wij betreffende werkzaamheden uit waardoor u profiteert van onze kennis en ervaring.

Ontwerp & implementatie

Ontwerp & implementatie van uw IT-omgeving is specialistenwerk.
Het invoeren van een ieder bedrijfsproces vergt kennis en kunde, er zijn veel zaken om rekening mee te houden en veel vereist ervaring. Na het volgen van een training Ontwerp & Implementatie kan iemand wellicht een omgeving opzetten, maar het vergt vervolgens veel tijd en kennis om het systeem draaiende te krijgen én te houden.
En een kritisch proces als automatisering of het beheer van IT systemen is tegenwoordig cruciaal en met regelmaat zelfs kritisch. AutomateX kan met zijn kennis en ervaring iedere organisatie mee nemen in het ontwerp en de implementatie. AutomateX neemt deze zorg volledig uit handen.

Assessment Health Check

AutomateX reviewt uw gehele IT Management System (ITMS), Ghost Solution Suite (GSS) of Deployment Solution (DS) omgeving op de belangrijkste punten, om te beoordelen hoe gezond de omgeving is. Wij brengen in kaart wat gedaan moet worden vanuit het oogpunt van security, stabiliteit en performance. Deze review resulteert in een adviesrapport, op basis waarvan zelf actie kan worden ondernomen, dan wel AutomateX dit voor u kan uitvoeren.

Pre-sales

Heeft u een klant of prospect waarvoor u met IT Lifecycle Management of ITPA iets kan bijdragen maar mist u (beschikbare) kennis? AutomateX komt graag samen met u een presentatie geven bij deze klant of prospect. Wij werken namelijk graag samen! Ook zijn wij inzetbaar voor product demonstraties of Proof Of Concepts. AutomateX is een onafhankelijke, gecertificeerde Nederlandse service partner voor Symantec Altiris.

Methodes

Al onze diensten zijn gebaseerd op gedegen kennis van de produkten die we gebruiken. Daarbij is AutomateX onafhankelijk, zodat we de beste partner zijn voor welke organisatie of instelling dan ook. We hanteren daarbij drie methodes.